Na het vertrek van Willem Strijker als coördinator van het visitebiljart heeft Willem van Veenendaal de leemte tijdelijk ingevuld. Thans heeft Cees v.d. Haven laten weten dat hij deze taak op zich wil nemen. We wensen Cees succes bij de uitvoering van deze taak.