Biljartclub “De Tump” is op 1 mei 1981 opgericht. Negenentwintig biljarters besloten toen een vereniging op te richten met als doel het biljartspel te bevorderen door onder meer wedstrijden te organiseren, maatregelen te nemen om het spelpeil te verhogen en de spelregels te verbreiden onder de spelers. Niet in de laatste plaats was er oog voor het bevorderen van de band tussen de leden. Destijds is het klein begonnen in dorpshuis De Tump, vandaar de naam. Het begon met een enkele biljarttafel, na de verbouwing van de Tump werden het er twee en later zelfs vier. De Tump werd echter gesloten en de club moest uitzien naar een andere plek: dat werd buitencentrum De Poort. Ook daar konden de leden van de vereniging met veel genoegen hun caramboles maken en hun wedstrijden spelen.

Door de corona kon de club geen nieuwe leden verwelkomen, terwijl door overlijden en ziekte het ledenaantal wel afnam. Dit was voor het bestuur reden om op zoek te gaan naar een passende locatie gezien het afgenomen ledenaantal. Sinds juni 2021 is de kantine van sporthal De Marse de speellocatie. In deze ruimte heeft de club de beschikking over een afgescheiden ruimte met twee biljarts.

Ooit opgericht voor senioren is de vereniging momenteel toegankelijk voor mensen van alle leeftijden. Er kan zowel overdag als ‘s avonds vrij gebiljart worden. Daarnaast kunnen de leden meespelen in de onderlinge competitie en worden er wedstrijden gespeeld tegen clubs uit de omgeving. Dit alles in een gemoedelijke sfeer, waarbij niet het wedstrijdelement, maar het plezier in het biljarten voorop staat. Niet alleen mannen biljarten, wij hebben ook vrouwen als lid die met plezier hun balletje stoten.

2022 Het bestuur stoot een balletje!