Leden van de biljartclub worden op deze website geïnformeerd over allerlei zaken die van belang zijn, zoals nieuws berichten, uitslagen van interne competities en het visitebiljart.

Bezoekers -niet leden- kunnen een eerste indruk krijgen van de club en een beeld vormen van de verschillende activiteiten. Als er specifieke vragen zijn is het bestuur graag bereid deze te beantwoorden. Dit kan telefonisch, door langs te komen op de speellocatie of het contactformulier in te vullen.