Het woord zegt het al, wij krijgen visite en we gaan op visite naar biljart verenigingen uit de omgeving. Welke verenigingen dit zijn en wanneer er gespeeld wordt kunt u vinden onder clubs en speeldata.

Wij hebben dit jaar een pool van 16 biljarters. Aan het begin van het seizoen wordt er door de coördinator een indeling gemaakt wie er deelneemt aan welke wedstrijd. De deelnemers kunnen van te voren hun wensen hierin kenbaar maken.

Wij gaan met zes spelers op visite en ditzelfde gebeurt ook door de verenigingen die bij ons op visite komen. In overleg met de coördinatoren van de verschillende clubs worden er afspraken gemaakt over de datums voor een heen en terug wedstrijd. Op het ogenblik spelen wij met 5 clubs uit de omgeving.

Op de wedstrijdmiddag spelen we 25 beurten per speler. Elke speler speelt op zijn of haar niveau en moet daarbij het passende aantal caramboles maken. Degene die het eerst zijn/ haar te behalen caramboles heeft bereikt heeft gewonnen. Punten worden toegekend volgens de Belgische telling. De winnaar krijgt 10 punten plus 2 bonus punten als de te maken caramboles binnen de 25 beurten gemaakt zijn . De verliezer krijgt dan het aantal punten passend bij het deel van de door hem of haar te maken caramboles. Komen beide niet aan het aantal TMC binnen de 25 beurten dan krijgen ze beiden het aantal punten passend bij het deel dat ze wel hebben genaakt van hun TMC.

Elke speler speelt 2 keer en er zijn dan ook 10 uitslagen. De punten van deze uitslagen worden per vereniging bij elkaar opgeteld en zo wordt bepaald wie er wint of verliest.

Cees v.d. Haven Coördinator Visitebiljart

Tel: 06 86608521

E-mail: cmhj2@home.nl

Bij het visite biljart gaat het niet alleen om het biljarten en de punten, maar zeker ook om het sociale gebeuren. Je treft regelmatig oude bekenden en leuke gesprekspartners. De ervaring leert dat verhalen van toen ook vaak aan bod komen.