Op vrijdag 24 november is er weer een biljart inloopsoos. Iedere biljart liefhebber kan dan in de Marse komen spelen vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur. Deze keer zal het spel bandstoten centraal staan. Dit is een vorm van libre spel, waarbij de band geraakt moet worden voordat de tweede bal geraakt wordt om een punt te maken. Het punt kan dus gemaakt worden door eerst van de losse band te spelen, maar ook door na de eerste bal eerst een band te raken voordat de tweede bal geraakt wordt.

Deze vorm van spelen daagt je uit om de banden van het biljart goed te gebruiken, een techniek die je ook mooi kunt benutten in het gewone libre spel!