De inloopsoos werd weer goed bezocht. Er werden aan de twee tafels in drietallen wedstrijdjes bandstoten gespeeld. Onder het spelen werden regelmatig goede adviezen gedeeld over de mogelijkheden om een punt te maken. Het gezellig met elkaar wat keuvelen maakte het soos aspect compleet.