Op woensdag 20 september vindt de eerste wedstrijd plaats van het visitebiljarten. We spelen een uitwedstrijd tegen de biljartclub van Fluitenberg. De wedstrijd wordt door Willem Strijker gecoördineerd. Zie ook de pagina die hierover gaat voor meer informatie. Opgave voor de pool van visitebiljarters is altijd mogelijk bij Willem Strijker.