Tijdens de laatste ledenvergadering heeft Jan Coeling afscheid genomen als voorzitter van de biljartvereniging. Hij werd toegesproken door Antoine Hoppen die hem bedankte voor het vele werk dat hij voor de club heeft gedaan. Foto’s van het afscheid staan onder de jaarvergadering van 16 februari en bij de fotogalerij.

Willem van Veenendaal volgt Jan op als voorzitter. Wij wensen hem veel succes!