In de rubriek leden vertellen stelt ons nieuwe bestuurslid Cees v/d Haven zich voor. Cees zal binnen het bestuur m.n. de contactpersoon zijn voor de organisatoren van de interne competitie, het visitebiljart en de biljart inloopsoos.

Zijn verhaal is te vinden onder het kopje Vereniging- Leden vertellen….