In het kader van kennismaken met de sportclubs in De Wolden heeft wethouder Rudi Hooch Antik samen met zijn ambtelijk medewerker Anque Hoorn onze biljartclub bezocht. Jan Mansier en Willem van Veenendaal hebben hem iets over onze clubgeschiedenis vertelt en hem uitleg gegeven over de functie die een biljartclub heeft in onze dorpsgemeenschap. Vanuit de gemeente werd gewezen op de subsidiemogelijkheden bij het organiseren van activiteiten, maar ook aandacht gevraagd voor het omgaan met calamiteiten.

Op een nieuw deel van de website van de Wolden zullen alle clubs gerangschikt worden en komt er de mogelijkheid activiteiten te promoten.